Is een straatverbod mogelijk?

Een straatverbod kan lang niet in alle gevallen worden gevorderd en opgelegd. Alvorens een civiele procedure kan worden gestart, dient zorgvuldig te worden gekeken of het mogelijk is om een straatverbod op te leggen.

Checklist straatverbod

Wil een straatverbod gevorderd kunnen worden, moet minstens aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

Stelselmatig lastigvallen
De belangrijkste voorwaarde is dat u stelselmatig wordt lastig gevallen. Het moet vaker zijn gebeurd. Een enkele keer dat u bent lastig gevallen rechtvaardigt nog niet het opleggen van een straatverbod. U moet dit lastigvallen ook kunnen bewijzen. Als bewijs kan onder meer gebruik worden gemaakt van:

  • Aangiftes
  • Mutatieberichten van de politie over de meldingen die u daar hebt gedaan
  • Whatsappberichten, sms-berichten, e-mail, etc.
  • Handgeschreven verklaringen van getuigen, voorzien van naam, adres, contactgegevens en uiteraard een handtekening

Actueel / recent lastigvallen
Het laatste incident moet in ieder geval recent hebben plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om alsnog een straatverbod te vorderen wanneer de incidenten in het verre verleden hebben plaatsgevonden.

Wanneer is een straatverbod NIET mogelijk

In sommige gevallen is het over het algemeen niet mogelijk om een straatverbod te vorderen. Dat is bij:

Burenruzie
Het is niet mogelijk om een straatverbod te vorderen bij burenruzies of met ruzies met andere straatbewoners. Voorwaarde voor een straatverbod is namelijk dat de andere partij geen belang heeft om zich in die straat te bevinden.

Concreet advies

Twijfelt u of het mogelijk is om een straatverbod aan te vragen? Meld dan uw zaak even aan via het aanmeldingsformulier op de website. Een van onze advocaten neemt dan direct contact met u op voor een concreet advies.

Aanmelden voor straatverbod

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden