Veelgestelde vragen straatverbod en contactverbod

  • Wat is het verschil tussen een straatverbod en een contactverbod
  • Ik wil zowel een straatverbod als een contactverbod aanvragen. Kan dat?
  • Hoe kunt u een straatverbod en/of contactverbod voor een ander vragen?
  • Hoe snel kan ik een straatverbod en/of contactverbod regelen?
  • Wat zijn de kosten van een procedure?
  • Kan ik een pro deo advocaat krijgen om mij bij te staan?

Wat is het verschil tussen een straatverbod en een contactverbod?

Een straatverbod houdt in dat de persoon aan wie het straatverbod is opgelegd niet in een bepaalde straat of een bepaald stratenblok mag komen. Bij een contactverbod wordt de persoon aan wie het contactverbod is opgelegd verboden op enigerlei wijze contact met de aanvrager op te nemen. Dat geldt voor contact bij het tegenkomen, maar ook op afstand via telefoon, sms, whatsapp, twitter, facebook, etc.

Ik wil zowel een straatverbod als een contactverbod aanvragen. Kan dat?

Ja, dat kan. Vaak vorderen wij gelijktijdig een straatverbod, en een contactverbod. Daarbij kunnen we ook een verbod vorderen dat de ander binnen een straal van 100m van u komt.

Hoe kunt u een straatverbod en/of contactverbod voor een ander aanvragen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een straatverbod en/of contactverbod te regelen. U kunt zelf het initiatief nemen door in kort geding een straatverbod en/of contactverbod te vorderen, maar u kunt ook in het kader van een strafzaak proberen te bewerkstelligen dat de officier van justitie een straatverbod en/of contactverbod vordert. In overleg met een gespecialiseerde advocaat kunt u zelf bekijken welke mogelijkheid in uw geval het beste is.

Hoe snel kan ik een straatverbod en/of contactverbod regelen?

Hoe snel u een straatverbod en/of contactverbod kunt regelen is mede afhankelijk van de weg die u kiest. Besluit u om in een kort geding een straatverbod en/of contactverbod te vorderen, dan kan de zaak al vrij snel worden behandeld. Na het opstellen en betekenen van de dagvaarding kan de zaak binnen 3 weken op een zitting worden behandeld. De rechter doe vrij snel daarna uitspraak, waarna het vonnis meteen betekend kan worden, om het rechtskracht te laten hebben, en het straatverbod en/of contactverbod geldend te maken.
In het kader van een strafzaak kan het vaak wat langer duren voordat een straatverbod en/of contactverbod. Toch kan ook via die weg bij de officier van justitie erop worden aangedrongen dat de strafzaak snel wordt behandeld.

Wat zijn de kosten voor een procedure?

De voordeligste manier om een straatverbod en/of contactverbod te regelen is via een strafzaak. De advocaat kan daarop aandringen tijdens een bespreking met de officier van justitie. De kans dat het straatverbod en/of contactverbod wordt toegewezen is in zo’n procedure het grootst, en de kosten zijn het laagst. Dit komt doordat u geen griffierecht en dagvaardingskosten verschuldigd bent. Vaak hoeft een advocaat ook niet veel werkzaamheden te verrichten zodat ook de kosten van rechtsbijstand beperkt blijven. Bovendien kunt u zich tevens als benadeelde partij voegen in de strafzaak en in dat kader schadevergoeding vorderen.

Kiest u voor een kort geding dan betaalt u griffierechten en dagvaardingskosten. U moet rekenen op een bedrag van ongeveer € 400,00. Deze kosten krijgt u wel terug wanneer u de zaak wint, en de wederpartij wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Wanneer u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, krijgt u bovendien ook korting op het griffierecht en hoeft u geen dagvaardingskosten te betalen. Het griffierecht wordt dan verminderd tot iets minder dan € 100,00. Of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar (twee jaar terug).

Kan ik een pro deo advocaat krijgen om mij bij te staan?

Wij werken binnen ons netwerk ook met pro deo advocaten. Wanneer u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, betekent dit dat de kosten van rechtsbijstand worden vergoed door de Staat. U hoeft zelf alleen een eigen bijdrage te betalen. Of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, en hoe hoog de eigen bijdrage is die u moet betalen, kunt u zelf nagaan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat kan u hier ook meer over vertellen.

De aanvraag voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) wordt door de advocaat zelf ingediend. Voor het indienen van een zienswijze krijgt u helaas geen toevoeging.
Wel kunt u een toevoeging krijgen voor de bezwaar- en beroepsprocedure en voor het indienen van een voorlopige voorziening.

Indien u een voorlopige voorziening wilt vragen aan de rechter, hangende de bezwaarschriftprocedure, dan zullen er twee toevoegingen aangevraagd moeten worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een toevoeging voor de bezwaarprocedure en een toevoeging voor de voorlopige voorziening. U dient er in dat geval rekening mee te houden dat u ook twee keer een eigen bijdrage moet betalen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden