Ontkenning stalking leidt tot afwijzing vorderingen

Geplaatst op: 29 maart 2015

Een eisende partij moet in voldoende mate aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van stelselmatige en ontoelaatbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Wanneer niet in hoge mate aannemelijk is dat de gedaagde partij de ander stelselmatig lastig valt, kan de vordering niet worden toegewezen. Hierin zit dus een goede mogelijkheid om verweer te voeren.

Lees meer >


Toetsing straatverbod in hoger beroep

Geplaatst op: 29 maart 2015

In hoger beroep dient naar de situatie op het moment dat de zaak dient worden getoetst of er nog steeds voldoende reden bestaat om een straatverbod op te leggen. Dit heet ook wel een toetsing ex nunc (=nu). Dit is inmiddels vaste jurisprudentie van de Hoge Raad.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden