Toetsing straatverbod in hoger beroep

In hoger beroep dient naar de situatie op het moment dat de zaak dient worden getoetst of er nog steeds voldoende reden bestaat om een straatverbod op te leggen. Dit heet ook wel een toetsing ex nunc (=nu). Dit is inmiddels vaste jurisprudentie van de Hoge Raad.

Toetsingscriterium in hoger beroep

Indien, zoals hier, in hoger beroep de vraag moet worden beantwoord of een in kort geding verlangde voorziening, na toewijzing daarvan door de voorzieningenrechter, ook in hoger beroep voor inwilliging in aanmerking komt, dient ook in hoger beroep mede te worden beoordeeld of de (oorspronkelijk) eisende partij ten tijde van het arrest van het hof (ex nunc) bij die voorziening een spoedeisend belang heeft (vgl. HR 30 juni 2000, NJ 2001, 389 en 31 mei 2002, NJ 2003, 343). Indien dat niet (langer) het geval is, kan een in eerste aanleg uitgesproken veroordeling tot nakoming, hoezeer ook naar de toenmalige stand van zaken gerechtvaardigd, in appel niet worden bekrachtigd.

Zie ook Gerechtshof Leeuwarden, 9 oktober 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX9793.

 

< Terug naar Jurisprudentie verweer straatverbod
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden