Civielrechtelijk straatverbod en contactverbod ook naast strafrechtelijk straatverbod en contactverbod

Soms komt het voor dat de rechtbank in het kader van de strafzaak een straatverbod en contactverbod oplegt bij een schorsing van de voorlopige hechtenis. Naast dit strafrechtelijk straatverbod en contactverbod hebt u ook belang om civielrechtelijk nog een straatverbod en contactverbod te vorderen.

Reikwijdte strafrechtelijk straatverbod en contactverbod?

Het is altijd de vraag of het strafrechtelijk straatverbod en contact dezelfde reikwijdte heeft als beoogd wordt met een civielrechtelijke vordering om een straatverbod en contactverbod op te leggen. Het kan zijn dat u er belang bij heeft om een groter gebied te vragen, of ten aanzien van een bredere kring personen. U hebt dan een zelfstandig belang om naast de strafrechtelijke procedure om een straat- en contactverbod te vragen

Duur straat- en contactverbod

Ook de (beperkte) duur van het straatverbod en contactverbod kan een reden vormen om daarnaast ook civielrechtelijk een straatverbod en contactverbod te vorderen. U bent anders namelijk afhankelijk van de bereidheid en medewerking van de officier van justitie, terwijl u het met een civielrechtelijk verbod zelf in de hand hebt wanneer het straatverbod en contactverbod eindigt.

Sterke arm

U hebt middels een civielrechtelijk straatverbod en contactverbod bovendien een zelfstandige bevoegdheid om de straatverboden met behulp van de sterke arm (de politie) ten uitvoer te leggen. Ook daarin schuilt een wezenlijk belang om naast het strafrechtelijk straatverbod en contactverbod ook een civielrechtelijk verbod te vorderen.

Vrijwaring inbreuken persoonlijke levenssfeer

U hebt een belang om gevrijwaard te worden van verdere inbreuken op uw persoonlijke levenssfeer en dit belang dient te prevaleren boven het belang van de ander om zich vrijelijk te kunnen bewegen.

< Terug naar Jurisprudentie straatverbod regelen
< Terug naar Meer informatie straatverbod regelen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden