Civielrechtelijk straatverbod en contactverbod ook naast strafrechtelijk straatverbod en contactverbod

Geplaatst op: 22 oktober 2014

Soms komt het voor dat de rechtbank in het kader van de strafzaak een straatverbod en contactverbod oplegt bij een schorsing van de voorlopige hechtenis. Naast dit strafrechtelijk straatverbod en contactverbod hebt u ook belang om civielrechtelijk nog een straatverbod en contactverbod te vorderen.

Lees meer >


Contactverbod, ook via facebook

Geplaatst op: 14 april 2014

Ook via social media kunnen mensen tegenwoordig worden lastiggevallen. Wanneer dit gebeurt, is het belangrijk dat een contactverbod zo uitgebreid wordt gevorderd dat dit ook is gericht op contacten via internet of enig elektronisch berichtenverkeer. Dit speelde onder andere in een zaak bij de rechtbank Maastricht, van 31 juli 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:4624.

Lees meer >


Straatverbod

Geplaatst op: 14 april 2014

Een omgangsregeling kan vaak goed gaan, maar soms leidt het ook tot problemen. In de zaak die speelde bij de rechtbank Noord-Holland ging het om een vordering van een straatverbod tegen de ex-vrouw. De vrouw was namelijk in strijd met de afspraken komen controleren hetgeen tot veel commotie leidde. De man stelde dat dit een het zoveelste incident is in een reeks van incidenten, waarmee de vrouw het gevoel van veiligheid van hemzelf maar vooral van de kinderen in gevaar heeft gebracht . Hij vorderde een straatverbod, tegen zijn ex-vrouw, en dat werd toegewezen voor een beperkte duur van 6 maanden. (Rb Noord-Holland, 18 april 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ7875).

Lees meer >


Straatverbod en contactverbod tegen nabestaande overleden patiënt die arts stalkt

Geplaatst op: 13 april 2014

In een zaak die speelde bij de rechtbank Haarlem ging het om de zoon van een overleden patiënt die de behandelend arts van zijn overleden moeder belaagt. Het ging met name om het herhaaldelijk versturen van brieven waarin de zoon zich beklaagd over de handelswijze van de arts. De zoon eiste ook schadevergoeding. De brieven waren dreigend van toon. De voorzieningenrechter vond het in ieder geval voldoende voor het opleggen van zowel een contactverbod als een straatverbod (Rb Haarlem. 24 december 2004, ECLI:NL:RBHAA:2004:AR8233).

Lees meer >


Straatverbod voor overlast veroorzakende huurder na ontruiming woning

Geplaatst op: 13 april 2014

Soms kan een huurder het niet verkroppen dat hij zijn woning uit moet. In de zaak die speelde bij de rechtbank Maastricht ging het om een overlast veroorzakende huurder. De buurt had veelvuldig geklaagd bij de woningbouwvereniging, wat er uiteindelijk toe leidde dat de rechter heeft bepaald dat de huurder zijn woning diende te ontruimen. Toen de huurder het vonnis onder ogen kreeg werd hij zo boos dat hij bij een buurtgenoot een raam van een voordeur heeft vernield. een ander heeft bedreigd, en een 86-jarige man heeft geslagen. De woningbouwvereniging vond dat  deze situatie onmiddellijk een halt moet worden toegeroepen, en vorderde in kort geding een straatverbod, die door de voorzieningenrechter werd toegewezen (Rb Maastricht, 11 oktober 206, ECLI:NL:RBMAA:2006:AZ0738)

Lees meer >


Straatverbod en contactverbod tegen stalkende ex-vriend

Geplaatst op: 03 april 2014

Een trieste zaak, zoals we die helaas vaker zien na verbreking van een relatie. In deze zaak hadden partijen gedurende 7 jaren een affectieve relatie met elkaar gehad, en samen hadden ze ook een dochtertje van 3,5 jaar oud. Na een paar korte breuken in de relatie, is deze eind maart 2006 definitief tot een einde gekomen. Daarna is hij haar gaan lastig vallen, zich uitend in bedreigingen, en mishandelingen. Hoewel een straatverbod en contactverbod in dit soort zaken altijd lastig is, heeft de rechter toch meer belang gehecht aan het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de vrouw en haar bescherming tegen haar ex-vriend; het straatverbod en contactverbod werden toegewezen.

Lees meer >


Straatverbod tegen psychiatrisch patient

Geplaatst op: 03 april 2014

Het zal je maar overkomen dat je langdurig wordt lastiggevallen door een psychiatrisch patiënt die ooit je buurman is geweest. Het overkwam een vrouw uit Lopik die vroeger naast hem had gewoond. De man vertrok later naar Oosterhout, maar bleef de vrouw lastigvallen. Hij stalkte haar door haar regelmatig te volgen tot haar woning. Verder was hij soms agressief en uitte hij bedreigingen. Genoeg reden om een straatverbod te vorderen en die werd gelukkig toegewezen, voor maar liefst 3 jaren! Het gaat hier om een uitspraak van de rechtbank Breda, van 17 september 2001, ECLI:NL:RBBRE:2001:AD3558.

Lees meer >


Straatverbod en contactverbod na seksueel misbruik

Geplaatst op: 03 april 2014

Na seksueel misbruik kan een slachtoffer ook een straatverbod en contactverbod vorderen tegen de verdachte. Het is begrijpelijk dat u in die situatie niet meer in contact komt met de verdachte. In een zaak die speelde bij de rechtbank Arnhem (12 juli 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU3837) vorderde een moeder, namens haar dochter een straatverbod en contactverbod, tegen de verdachte. De verdachte was net vrijgekomen uit voorlopige hechtenis. Belangrijk is wel dat de verdachte in deze zaak had bekend. De rechtbank heeft zowel het gevorderde straatverbod als het contactverbod voor een jaar toegewezen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden