Straatverbod voor overlast veroorzakende huurder na ontruiming woning

Soms kan een huurder het niet verkroppen dat hij zijn woning uit moet. In de zaak die speelde bij de rechtbank Maastricht ging het om een overlast veroorzakende huurder. De buurt had veelvuldig geklaagd bij de woningbouwvereniging, wat er uiteindelijk toe leidde dat de rechter heeft bepaald dat de huurder zijn woning diende te ontruimen. Toen de huurder het vonnis onder ogen kreeg werd hij zo boos dat hij bij een buurtgenoot een raam van een voordeur heeft vernield. een ander heeft bedreigd, en een 86-jarige man heeft geslagen. De woningbouwvereniging vond dat  deze situatie onmiddellijk een halt moet worden toegeroepen, en vorderde in kort geding een straatverbod, die door de voorzieningenrechter werd toegewezen (Rb Maastricht, 11 oktober 206, ECLI:NL:RBMAA:2006:AZ0738)

Overlast voldoende voor straatverbod

De voorzieningenrechter vond de situatie ook zodanig explosief dat er een straatverbod moest komen, maar niet zo ruim als door de woningbouwvereniging was gevorderd:

“3.2 Het is de voorzieningenrechter op basis van de stukken en het verhandelde ter terechtzitting duidelijk geworden dat de situatie ter plaatse zeer explosief is en terstond maatregelen getroffen dienen te worden. De ernst van de situatie zal ook [Gedaagde] zelf hebben onderkend, gelet op het feit dat hij zich tegen de gevraagde contactverboden niet heeft verzet. Deze liggen dan ook voor toewijzing gereed. Ook voor het gevorderde straatverbod geldt dat – waarbij de voorzieningenrechter zich realiseert dat zulks een aanmerkelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [Gedaagde] betekent – echter niet onverkort. Het verbod zoals dat is gevorderd komt de voorzieningenrechter te ruim voor. De belangen van partijen afwegend – daarbij meewegend het feit dat de ter zitting aanwezige partner van [Gedaagde] woonachtig is in de [straatnaam] – zijn termen aanwezig het straatverbod te beperken tot het gebied zoals aangegeven op de aan dit vonnis gehechte kaart (het gebied gelegen binnen en met inbegrip van de geel gearceerde straten). De gevraagde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij wordt [Gedaagde] verwezen in de kosten.”

< Terug naar Meer informatie straatverbod regelen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden