Procedures verweer tegen straatverbod en contactverbod

Als gedaagde partij of verdachte kunt u in verschillende procedures te maken krijgen met een tegen u gevorderd straatverbod en contactverbod. Het is belangrijk deze procedures goed van elkaar te onderscheiden, en in iedere procedure de juiste verweren te voeren. 

I. In een kort geding

In de meeste gevallen zal het gaan om een door de eisende partij tegen u aangespannen kort geding. De eisende partij zal dan vorderen dat er tegen u een straatverbod en contactverbod wordt opgelegd. Er moet sprake zijn van een spoedeisende situaties voor de eisende partij. Dit is altijd een afweging van de belangen.

Een straat- of contactverbod wordt niet zomaar opgelegd. Er moet een goede reden voor zijn, zoals het stelselmatig lastigvallen, in die mate dat dit een ernstige inbreuk oplevert op de persoonlijke levenssfeer van de ander. Zeker waar de beschuldigingen worden betwist, of niet ernstig genoeg van aard zijn, of niet stelselmatig plaatsvonden, heeft het zin om verweer te voeren tegen een door een ander gevorderd straatverbod en contactverbod. 

II. In de strafzaak

Ook in een strafzaak kan tegen u een straatverbod en contactverbod worden geëist. Dit kan als bijzondere voorwaarde bij een schorsing van de voorlopige hechtenis worden opgelegd, maar ook later worden opgelegd als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het is belangrijk dat u hier zo goed mogelijk verweer tegen voert. Het gaat per slot van rekening om een inperking van uw bewegingsvrijheid. 

III. Huisverbod

Ook kan bij zaken van huiselijk geweld een huisverbod door de hulpofficier van justitie worden opgelegd.. De duur van het huisverbod is kort. Het huisverbod kan voor maximaal 28 dagen worden opgelegd. De eerste periode bedraagt 10 dagen, en daarna kan het huisverbod met 18 dagen worden verlengd. In de periode van 28 dagen komt ook een hulpverleningstraject op gang via het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Als u het niet eens bent met het opgelegde huisverbod kunt u direct hiertegen een beroepschrift indienen en een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. De rechter dient dan binnen 3 dagen een zitting te bepalen. 

Advocaat nodig?

In alle drie de situaties is het verstandig om een advocaat te raadplegen en u te laten bijstaan door een advocaat. Er staat immers veel op het spel. Het gaat om uw grondrecht om u vrij te kunnen bewegen en vrij te kunnen bepalen met wie u contact hebt. 

Advocaat nodig?

Indien u met een van de voormelde procedures te maken krijgt, en u hierin professionele en deskundige rechtsbijstand wenst, kunt u uw zaak bij ons aanmelden. Wij zullen uw zaak dan doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met verkeersstrafrechtzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is.

Voordelige rechtsbijstand 
Via ons netwerk van gespecialiseerde advocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. 
Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan bieden wij toch nog voordelige rechtsbijstand. Wij hebben met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Ons speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden