U wilt verweer voeren tegen een gevorderd straatverbod en/of contactverbod

Wanneer u ten onrechte beschuldigd wordt van stalking of het anderszins lastigvallen van een ander is dat erg vervelend. Wanneer die ander dan ook nog eens een straatverbod en/of contactverbod tegen u wil vorderen, is het belangrijk dat u zich goed tegen deze beschuldiging verdedigt. U moet dan bij de rechter verweer voeren tegen het gevorderde straat- en contactverbod.

Straatverbod

Een straatverbod kan diep ingrijpen in uw persoonlijke levenssfeer. Wanneer de rechter een straatverbod oplegt, kan aan u de toegang tot een bepaald gebied worden ontzegd. Dit kan bijvoorbeeld de straat zijn waar u woont, en/of de plaats waar u werkt, maar een straatverbod wordt soms ook opgelegd voor bijvoorbeeld een wijk of zelfs een hele gemeente.  Alles is mogelijk. De omvang van het gebied is vaak afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals uw woonplaats, en de woonplaats van de eiser,  en de ernst en de redenen van de beschuldiging.  Standaard kan ook worden gevorderd dat u niet binnen een bepaalde afstand (bijv. 100m) van de eisende partij mag komen.

Contactverbod

Ook kan de eisende partij een contactverbod vorderen. Wanneer de rechter dat toewijst, mag u op geen enkele wijze contact opnemen met de eisende partij.  Een contactverbod geldt sowieso voor persoonlijke face-to-face contacten, voor telefonische contacten, maar ook voor contacten via sms, e-mail, en alle social media. Iedere vorm van contact is verboden.

Dwangsom en lijfsdwang

Vaak wordt er bij een straatverbod en/of contactverbod ook een dwangsom of lijfsdwang gevorderd. Wanneer de rechter een dwangsom oplegt, betekent dit dat u bij overtreding van het straat- en/of contactverbod een geldbedrag aan de eisende partij moet betalen. Bij lijfsdwang moet u bij overtreding de cel in.

Rechtsbijstand

Indien u met succes verweer wil voeren tegen een straatverbod en/of contactverbod,  dan is het belangrijk dat u hierbij wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat die precies weet welke eisen en voorwaarden er gelden voor toewijzing van zo’n verbod, en hoe die ervoor kan zorgen dat u uw vrijheid behoudt. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met dit soort procedures en weten precies hoe zij u het beste kunnen helpen. Meld uw zaak daarom vandaag nog geheel vrijblijvend bij ons aan.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden