Straatverbod tegen vader die steeds dronken stampij maakt

Geplaatst op: 30 maart 2018

In de uitspraak van de rechtbank Limburg, 12 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2318 ging het om een straatverbod dat gevraagd werd op te leggen aan een vader die regelmatig in dronken toestand de woning van de zoon bezoekt. De vader verschaft zich dan vaak met dreigementen en geweld toegang tot de woning. Zijn vader heeft  de zoon en zijn echtgenote ook diverse malen met de dood bedreigd. Er waren meerdere sommaties van de advocaat van de zoon aan het adres van vader om zich niet meer in de omgeving van de woning van zijn zoon te begeven, maar daar heeft de vader geen gehoor gegeven. De gebeurtenissen hebben een enorme impact op de zoon (en zijn echtgenote). Hij wil dit niet meer meemaken.

Lees meer >


Ontkenning stalking leidt tot afwijzing vorderingen

Geplaatst op: 29 maart 2015

Een eisende partij moet in voldoende mate aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van stelselmatige en ontoelaatbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Wanneer niet in hoge mate aannemelijk is dat de gedaagde partij de ander stelselmatig lastig valt, kan de vordering niet worden toegewezen. Hierin zit dus een goede mogelijkheid om verweer te voeren.

Lees meer >


Toetsing straatverbod in hoger beroep

Geplaatst op: 29 maart 2015

In hoger beroep dient naar de situatie op het moment dat de zaak dient worden getoetst of er nog steeds voldoende reden bestaat om een straatverbod op te leggen. Dit heet ook wel een toetsing ex nunc (=nu). Dit is inmiddels vaste jurisprudentie van de Hoge Raad.

Lees meer >


Civielrechtelijk straatverbod en contactverbod ook naast strafrechtelijk straatverbod en contactverbod

Geplaatst op: 22 oktober 2014

Soms komt het voor dat de rechtbank in het kader van de strafzaak een straatverbod en contactverbod oplegt bij een schorsing van de voorlopige hechtenis. Naast dit strafrechtelijk straatverbod en contactverbod hebt u ook belang om civielrechtelijk nog een straatverbod en contactverbod te vorderen.

Lees meer >


Contactverbod, ook via facebook

Geplaatst op: 14 april 2014

Ook via social media kunnen mensen tegenwoordig worden lastiggevallen. Wanneer dit gebeurt, is het belangrijk dat een contactverbod zo uitgebreid wordt gevorderd dat dit ook is gericht op contacten via internet of enig elektronisch berichtenverkeer. Dit speelde onder andere in een zaak bij de rechtbank Maastricht, van 31 juli 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:4624.

Lees meer >


Straatverbod

Geplaatst op: 14 april 2014

Een omgangsregeling kan vaak goed gaan, maar soms leidt het ook tot problemen. In de zaak die speelde bij de rechtbank Noord-Holland ging het om een vordering van een straatverbod tegen de ex-vrouw. De vrouw was namelijk in strijd met de afspraken komen controleren hetgeen tot veel commotie leidde. De man stelde dat dit een het zoveelste incident is in een reeks van incidenten, waarmee de vrouw het gevoel van veiligheid van hemzelf maar vooral van de kinderen in gevaar heeft gebracht . Hij vorderde een straatverbod, tegen zijn ex-vrouw, en dat werd toegewezen voor een beperkte duur van 6 maanden. (Rb Noord-Holland, 18 april 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ7875).

Lees meer >


Straatverbod en contactverbod wegens seksueel misbruik in het verleden afgewezen

Geplaatst op: 14 april 2014

Twee dochters eisen een straatverbod en contactverbod tegen hun vader wegens vermeend seksueel misbruik. De man ontkent echter alle beschuldigingen en het gaat om oude feiten. De dochters trachten hun vordering te onderbouwen met verklaringen van getuigen, maar dat zijn allemaal indirecte getuigen, zodat dit als onvoldoende bewijs wordt beschouwd. De rechter wijst de vordering voor het straatverbod en het contactverbod vervolgens af (Rb Amsterdam, 21 september 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AY8674).

Lees meer >


Een enkele bedreigende brief en het tegenkomen van de man is onvoldoende voor straatverbod

Geplaatst op: 14 april 2014

In deze zaak gaat het om een straatverbod dat door de vrouw was gevraagd tegen haar ex-man. Van belang is dat ze samen twee minderjarige kinderen hebben, en dat de man door de strafrechter is veroordeeld wegens stalking. De straf was een gevangenisstraf van 4 maanden, met een proeftijd van 2 jaar. De vrouw wil nu dat de man niet meer bij hen in de straat mag komen. De voorzieningenrechter vindt dit echter veel te ver gaan, en wijst de vordering af (Rb Almelo, 27 juli 2005, ECLI:NL:RBALM:2005:AU0190).

Lees meer >


Geen concrete bedreiging voor onrechtmatig handelen; straatverbod en contactverbod afgewezen

Geplaatst op: 14 april 2014

In deze zaak hadden partijen al langere tijd onenigheid met elkaar, woonden ze bij elkaar in de buurt, en is het conflict al eens eerder uitgelopen op een handgemeen, waarbij de gedaagde partij de ander had geslagen met een biljartkeu, waarvoor die zich moest laten behandelen in het ziekenhuis. Toch zag het gerechtshof geen aanleiding op een straatverbod of contactverbod op te leggen. Het hof meende dat er onvoldoende gegevens waren dat de gedaagde partij opnieuw onrechtmatig zou handelen jegens de eiser. De vordering om een straatverbod en contactverbod werd afgewezen (Hof Arnhem, 29 mei 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BA6426).

Lees meer >


Contactverbod met ouders afgewezen; geen contact meer geweest in afgelopen maanden

Geplaatst op: 14 april 2014

In deze zaak, die speelde bij de rechtbank Arnhem, ging het erom dat de grootouders werden verdacht van seksueel misbruik met de kleinkinderen. De grootouders ontkenden echter, en de strafzaak tegen hen werd geseponeerd. Toch wilden de kinderen niets meer met hun ouders te maken hebben, en vorderden zij een contactverbod tegen hen. De rechter wees dit echter af, omdat  hij vaststelde dat de ouders in ieder geval de afgelopen maanden geen contact meer hadden met hun dochters (Rb Arnhem, 13 december 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BC0112).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden