Mishandeling

Ook na mishandeling kunt u een straatverbod en/of contactverbod vorderen via de civiel rechter. Na een enkele lichte mishandeling, is de kans dat een straatverbod en/of contactverbod wordt toegewezen niet groot, maar wanneer u vaker bent mishandeld of behoorlijk letsel hebt opgelopen, is de kans op toewijzing van een straat en/of contactverbod een stuk groter.

Huiselijk geweld

Vond de mishandeling binnen de huiselijke kring plaats, bijvoorbeeld door de partner, dan noemen we dit ook wel huiselijk geweld. In veel gevallen wordt bij huiselijk geweld tegenwoordig ook bestuursrechtelijk opgetreden door aan de verdachte een huisverbod op te leggen. Een huisverbod heeft tot gevolg dat de gewelddadige persoon enige tijd niet in de (gezamenlijke) woning mag komen en ook geen contact met u, als levenspartner, mag opnemen.

Meer informatie over een straatverbod en/of contactverbod bij huiselijk geweld kunt u hier lezen.

Bewijs

Bij vorderingen van straat- en contactverboden gaat het telkens om een afweging van ieders belangen. Voldoende is dat er een gerechtvaardigde vrees bestaat dat de gedaagde partij de persoonlijke vrijheid van u niet zal respecteren en daarop keer op keer inbreuk zal maken, wat u hindert en tot last is.

Wanneer u door de mishandeling letsel hebt opgelopen, is het bewijs meestal niet moeilijk te leveren.  De kans dat een straat- en/of contactverbod wordt toegewezen neemt daardoor ook aanmerkelijk toe. Vaak ligt er een aangifte tegen de geweldpleger, welke verklaring kan worden gebruikt voor het bewijs van huiselijk geweld.

Mishandeling levert vaak voor het slachtoffer ook psychische en/of lichamelijke problemen op. Het is ook niets wanneer u langere tijd frequent wordt lastig gevallen. Voor uw bewijspositie kan een verklaring van uw huisarts of een psycholoog uitkomst bieden. Dit is niet verplicht, maar versterkt bij de rechter wel het beeld dat u lijdt, of hebt geleden als gevolg van het toegepaste geweld.

Voorts is het belangrijk dat u overzichtelijk, gedetailleerd en in chronologische volgorde in een schriftelijke verklaring weergeeft wat er allemaal in de loop der jaren is gebeurd qua mishandelingen. Deze verklaring kan worden gebruikt voor het bewijs.

Ook handgeschreven en ondertekende verklaring van getuigen kunnen bijdragen aan het bewijs van de mishandeling. Belangrijk is dat de getuige per incident duidelijk beschrijft wat hij/zij heeft gezien of gehoord en ook duidelijk vermeld waar en wanneer ieder incident plaatsvond. De verklaringen moeten zo gedetailleerd mogelijk zijn. Op de verklaring dient de getuige, naast zijn handtekening, ook zijn volledige naam, adresgegevens en telefoonnummer vermelden.

Tot slot wordt geadviseerd om waar mogelijk aangifte te doen, of in ieder geval melding te doen bij de politie. U krijgt vaak een kopie van de aangifte mee. Deze moet u goed bewaren! Meldingen kunnen worden opgevraagd bij de privacyfunctionaris binnen uw politieregio.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden