U wilt een straatverbod en/of contactverbod aanvragen

Indien u al langere tijd wordt bedreigd, gestalkt, of anderszins wordt  lastig gevallen, hoeft u dit niet langer te accepteren. U kunt ervoor zorgen dat dit stopt; U kunt bij de rechter een straat- en contactverbod aanvragen.

Straatverbod

Allereerst kunt u een straatverbod eisen. Bij een straatverbod wordt een persoon voor een bepaalde periode de toegang tot een bepaald gebied ontzegd. Dit kan bijvoorbeeld de straat zijn waar u woont, en/of de plaats waar u werkt, maar een straatverbod wordt soms ook opgelegd voor bijvoorbeeld een wijk of zelfs een hele gemeente. Alles is mogelijk. De omvang van het gebied is vaak afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de woonplaats van de belager, en de ernst en de redenen waarom het straatverbod wordt aangevraagd.
Standaard kan ook worden gevorderd dat de belager niet binnen een bepaalde afstand (bijv. 100m) van u mag komen.

Contactverbod

Ook kunt u een contactverbod aanvragen. In dat geval is het de belager niet toegestaan om contact met u op te nemen. Een contactverbod geldt sowieso voor persoonlijke face-to-face contacten, voor telefonische contacten, of via sms, e-mail, en alle social media. Iedere vorm van contact is verboden.

Dwangsom en lijfsdwang

Een straatverbod en/of contactverbod werkt echt! Standaard wordt aan een straat- en contactverbod een dwangsom verbonden. Dit betekent dat de belager bij overtreding van het verbod een geldbedrag aan u moet betalen. Vaak heeft dat al een voldoende afschrikkende werking.
Mocht een dwangsom nog niet voldoende zijn, dan bestaat de mogelijkheid om lijfsdwang te vorderen. Lijfsdwang betekent dat de belager door de politie in de cel wordt gezet bij overtreding van het straat- en contactverbod.

Schadevergoeding naast straatverbod en contactverbod

In sommige situaties waarbij er sprake is van stalking, kan het zelfs interessant zijn om een schadevergoeding te vragen vanwege de schending van de persoonlijke levenssfeer. Stalking maakt immers inbreuk op iemands persoonlijke rechten en levert daardoor ook on onrechtmatige daad op. Als slachtoffer van stalking kunt u hier een schadevergoeding vragen tot wel € 1.500,00, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Politie

Ook heeft een straat- en contactverbod vaak tot voordeel dat de politie sneller optreedt en over zal gaan tot aanhouding en vervolging van de belager. Ook via die weg heeft u dus meer kans om te voorkomen dat u nog langer wordt lastig gevallen.

Rechtsbijstand

Indien u met succes een straatverbod en/of contactverbod wil aanvragen, dan is het belangrijk dat u hierbij wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat die precies weet welke eisen en voorwaarden er gelden voor toewijzing van zo’n verbod. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met dit soort procedures en weten precies hoe zij u het beste kunnen helpen om de rust in uw leven terug te krijgen. Meld uw zaak daarom vandaag nog geheel vrijblijvend bij ons aan.  

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden