Overlast

Overlast is een ruim begrip. Niet bij iedere vorm van overlast, kunt u een straatverbod en/of contactverbod vorderen. Het moet gaat om behoorlijke overlast met een stelselmatig karakter. De overlast moet vaak plaatsvinden, en ernstig genoeg zijn, zodanig dat dit inbreuk maakt op uw persoonlijke levenssfeer, alvorens de rechter een vordering om een straatverbod en/of contactverbod zal toewijzen.

Met deze eisen zitten we al dicht tegen de vereisten die gelden voor het opleggen van een straatverbod en/of contactverbod bij stalking; om het opzettelijk en herhaaldelijk lastig vallen van een ander.

Ongestoord leven

Ieder mens heeft het recht om verschoond te blijven van ongewenste contacten met een ander, welk recht zwaarder dienen te wegen dan het belang van die ander om zich zonder enige beperking vrij te kunnen nemen bewegen. De persoonlijke vrijheid van een ieder vindt zijn grens in de persoonlijke vrijheid van een ander. De persoonlijke vrijheid van een ieder om contact op te met wie hij wil, vindt zijn grens waar die ander aangeeft dat absoluut niet te willen omdat hij daar overlast van ondervindt. De vrijheid van de één mag zonder gegronde reden niet ten koste gaan van de ander. En bij overlast gebeurt dat wel.

Bewijs

Bij vorderingen van straat- en contactverboden gaat het telkens om een afweging van ieders belangen. Voldoende is dat er een gerechtvaardigde vrees bestaat dat de gedaagde partij de persoonlijke vrijheid van u niet zal respecteren en daarop keer op keer inbreuk zal maken, wat u hindert en tot last is.

Bij overlast levert dit vaak voor het slachtoffer ook psychische en/of lichamelijke problemen op. Het is ook niets wanneer u langere tijd frequent wordt lastig gevallen. Voor uw bewijspositie kan een verklaring van uw huisarts of een psycholoog uitkomst bieden. Dit is niet verplicht, maar versterkt bij de rechter wel het beeld dat u lijdt onder de overlast.
Voorts is het belangrijk dat u een dagboek bijhoudt waarin u precies beschrijft wanneer en op welke wijze u bent lastiggevallen. Dit dagboek kan worden gebruikt voor het bewijs.

Ook handgeschreven en ondertekende verklaring van getuigen kunnen bijdragen aan het bewijs van de structurele overlast. Belangrijk is dat de getuige per incident duidelijk beschrijft wat hij/zij heeft gezien of gehoord en ook duidelijk vermeld waar en wanneer ieder incident plaatsvond. De verklaringen moeten zo gedetailleerd mogelijk zijn. Op de verklaring dient de getuige, naast zijn handtekening, ook zijn volledige naam, adresgegevens en telefoonnummer vermelden.

Tot slot wordt geadviseerd om waar mogelijk aangifte te doen, of in ieder geval melding te doen bij de politie. U krijgt vaak een kopie van de aangifte mee. Deze moet u goed bewaren! Meldingen kunnen worden opgevraagd bij de privacyfunctionaris binnen uw politieregio.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden