Schadevergoeding bij stalking

In sommige situaties waarbij er sprake is van stalking, kan het zelfs interessant zijn om een schadevergoeding te vragen vanwege de schending van de persoonlijke levenssfeer. Stalking maakt immers inbreuk op iemands persoonlijke rechten en levert daardoor ook on onrechtmatige daad op. Als slachtoffer van stalking kunt u hier een schadevergoeding vragen tot wel € 1.500,00, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Gevolgen stalking

De gestalkte persoon voelt zich onveilig in haar eigen woning, durf niet meer de straat op, slaapt slecht, durft de telefoon niet meer op te nemen, etc. Allemaal gevolgen van de stalking.

Hoogte schadevergoeding bij stalking

Met name is het aan te bevelen om als gestalkte persoon te voegen als benadeelde partij in een strafzaak tegen de verdachte. In het verleden zijn verschillende hoge schadevergoedingen wegens stalking toegekend:

  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 9 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5214
    benadeelde partij is aangetast in haar fundamentele rechten, in het bijzonder schending van de persoonlijke levenssfeer en de veiligheid van de woning met bijbehorend erf. Aldus is sprake van aantasting van de persoon als bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek. Het hof begroot deze schade naar billijkheid op € 1000,-
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden