Seksueel misbruik

Seksueel misbruik

Ook seksueel misbruik kan onder omstandigheden een reden vormen voor een straatverbod en/of contactverbod. Het moet dan wel gaan om een continue dreiging of een aanmerkelijke kans dat u, als slachtoffer, ongewenst geconfronteerd wordt met de verdachte. Belangrijk hierbij is dat komt vast te staan dat een nadere confrontatie herbeleving van het gebeurde, angsten en andere psychologische klachten teweeg kunnen brengen.

Afweging belangen

Of een straatverbod en/of contactverbod kan worden opgelegd is telkens afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij ieders belang tegen elkaar wordt afgewogen. Enerzijds heeft ook de misbruiker het recht om zich zonder enige beperking vrij te mogen bewegen, maar anderzijds hebt u ook het recht om  verschoond te blijven van ongewenste contacten met een ander.

Bewijs

Bij seksueel misbruik is een verklaring van een huisarts, of beter nog van een psycholoog, essentieel. De arts of psycholoog dient te beschrijven welke psychische gevolgen het seksueel misbruik voor u heeft gehad, maar ook wat de psychische gevolgen voor u zijn van herhaaldelijke confrontaties met de verdachte. levert dit vaak voor het slachtoffer ook psychische en/of lichamelijke problemen op.

Voorts is het belangrijk dat u een dagboek bijhoudt waarin u precies beschrijft wanneer en op welke wijze u seksueel bent misbruikt, en ook op welke wijze u nog steeds wordt lastig gevallen of geconfronteerd met de verdachte. Dit dagboek kan worden gebruikt voor het bewijs.

Ook handgeschreven en ondertekende verklaring van getuigen kunnen bijdragen aan het bewijs van het seksueel misbruik en het latere lastig vallen. Belangrijk is dat de getuige per incident duidelijk beschrijft wat hij/zij heeft gezien of gehoord en ook duidelijk vermeld waar en wanneer ieder incident plaatsvond. De verklaringen moeten zo gedetailleerd mogelijk zijn. Op de verklaring dient de getuige, naast zijn handtekening, ook zijn volledige naam, adresgegevens en telefoonnummer vermelden.

Tot slot wordt geadviseerd om waar mogelijk aangifte te doen, of in ieder geval melding te doen bij de politie. U krijgt vaak een kopie van de aangifte mee. Deze moet u goed bewaren! Meldingen kunnen worden opgevraagd bij de privacyfunctionaris binnen uw politieregio.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden